Tuesday, 4 October 2011

GỬI EM MƯỜI KHÚC DÂN CA

    Bao giờ cho đến ngày xưa...
Biết bao giờ, biết bao giờ mà mong (?)
    Ngồi buồn ra ngõ mà trông,
Mây trôi, bèo dạt đố hòng thấy đâu.
    Aó khăn nhẫn nón trao nhau,
Dối thầy mẹ nhỡ qua cầu gió bay.
    Em mời ta miếng trầu cay,
Chưa ăn mà đã ngà say men tình.
    Trúc xinh xanh ngắt đầu đình,
Đàn cò lả gió trắng tinh cánh đồng.
    Trống cơm ai vỗ nên bông,
Một bầy con xít lội sông đi tìm.
    Đêm nao ngồi tựa mạn thuyền,
Xót người bảy nổi ba chìm lênh đênh.
    Hoa thơm bướm lượn vòng quanh,
Sen tàn, cúc mốc nhạt tênh tình đời.
    Người ơi, người ở nữa thôi,
Để đôi vạt áo ướt lời tiễn đưa...
                ...
    Bao giờ cho đến ngày xưa,
Biết bao giờ, biết bao giờ có không... (?)

                        02/10/2011                        
                            HNN
    

No comments:

Post a Comment

Popular Posts