Tuesday, 5 July 2011

Một chút tâm linh

Khi Tualinh đăng bài "...mở to bài "The Final Countdown"cho Trung Việt nghe!", em chợt nghĩ giá như có bức ảnh chân dung, anh ấy có thể nghe được bài hát mình yêu thích. Giờ đây, nghe các anh luận bàn về "Hà nội phố" nhắc đến tên TV, em nghĩ nên "mời" anh ấy vào Trang Thơ, nơi có đăng những bài thơ anh sáng tác, những bài thơ anh yêu thích và cả những người bạn từ thuở thiếu thời. Cảm ơn Tualinh đã đồng ý với đề nghị của em và em nghĩ anh HDT chắc cũng không phản đối. Có một điều kỳ lạ, mọi người có thể không tin. Em cảm nhận được sự hài lòng từ anh ấy.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts