Sunday, 17 July 2011

Ru ta ngậm ngùi - để cảm xúc thơ thêm day dứt

Sáng tác: NS Trịnh Công Sơn
Trình bày: NS Nguyễn Đình Toàn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts