Tuesday, 27 September 2011

XIN NGƯỜI...

    Xin người đừng nhớ đến tôi,
Hãy coi như ở cái thời chưa quen.
    Trái tim tôi vốn yếu mềm,
Đừng khơi dậy nỗi buồn đêm thương ngày.
    Nhỏ nhoi một trái tim này,
Xót xa, cay đắng đong đầy người ơi.
    Nếu người còn nhớ đến tôi,
Chân người dẫm nát tim tôi thêm nhiều.
    Xin đừng đùa với tình yêu,
Trái tim có hiểu cái điều ấy đâu.
    Người gieo chi những hạt sầu,
Cho tôi đủ bốn mùa đau bẽ bàng.
    Trái tim đa cảm, đa mang,
Ngây thơ trước những mưu toan sự đời.
    Xin người đừng nhớ đến tôi,
Là xin lại cả một thời đã yêu.

    (Trót thương người quá, quá nhiều
Tim ơi có chịu nổi điều tôi xin...         )
                01/6/1997
                HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts