Tuesday, 10 January 2012

TƯƠNG TƯ


Trái tim tôi - cánh đồng hoang khô vắng,
Vô tình hay hữu ý (?)
Em đánh rơi một giọt lửa thôi.
Cánh đồng bùng cháy lên rồi,
Làm sao ngăn được biển trời lửa yêu!

Trái tim tôi - con ngựa bất kham,
Vô tình hay hữu ý (?)
Em tháo sợi dây cương.
Ngựa phi, ngựa phi điên cuồng,
Làm sao ngăn được bước đường ngựa phi!

Tôi ôm một mối tình si,
Có duyên, không nợ, trách gì ai đâu.
Qua sông đã lỡ nhịp cầu,
Ngậm ngùi mang nặng nỗi sầu tương tư.
12/02/1997
HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts