Sunday, 22 January 2012

PHÚT GIAO THỪA

 Nguồn: Internet

                      Nhân phút giao thừa
                                                       Khoảnh khắc vàng
                      Chúc bạn Trang Thơ
                                                      Vui, an  khang
                      Vấn vít tình thơ
                                                      Đời thêm đẹp
                       Chia nhau cảm xúc
                                                      Đón xuân sang!

Giao thừa Nhâm Thìn 2012
BẠCH LIÊN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts