Friday, 18 January 2013

LỜI MỜI NGỎ

Thu làm Trang Thơ tặng tất cả những ai yêu thơ với mong muốn đây là nơi các anh, chị và các bạn chia sẻ những cảm xúc sâu lắng, trao đổi những lời bình chân tình nhất. Liên hệ với Thu tại địa chỉ mail hongthu61@gmail.com, Thu sẽ gửi thư mời làm thành viên.
Trân trọng

 "Ngóng" (Chú thích - HT)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts