Friday, 4 January 2013

Thông điệp


Nguyễn Châu Ánh Diệu

Em muốn làm thơ về trăng
Nhưng nỗi nhớ anh cứ trải rộng về đèn

Em nháp anh vào đêm
Hi vọng đêm cũng biết tỏ tình

Thông điệp tình yêu như là gió
Thổi nhớ anh ướt cả một vùng trăng

No comments:

Post a Comment

Popular Posts