Monday, 21 January 2013

Nắng Đông

Khách gần
                              Giữa những ngày âm u,
                              Bỗng bừng lên ánh nắng. 
                              Không gian tràn hơi ấm
                              Cái rét trốn mất tăm. 

                              Đã đến đận cuối năm, 
                              Cả mấy tuần rét buốt, 
                              Bỗng thấy trời xanh ngắt
                              Như những ngày cuối Thu. 

                              Chẳng còn thấy mây mù, 
                              Không gian tràn ánh nắng.

                              Nắng mang về hơi ấm,
                              Chia cho khắp mọi nhà, 
                              Cho đua nở muôn hoa, 
                              Để đón mùa Xuân mới. 

                              Vẫn biết Xuân chưa tới, 
                              Và biết chửa hết Đông, 
                              Sao thấy rộn trong lòng, 
                              Khi không gian bừng nắng. 

                              Có tiếng đàn sâu lắng, 
                              Chợt tan vào thinh không, 
                              Đưa ta đến vô cùng
                              Của niềm thương nỗi nhớ...

                              Đông sẽ còn dài nữa, 
                              Trời sẽ lại âm u, 
                              Suốt ngày lại mây mù, 
                              Gió lạnh còn tê tái. 

                              Trong những ngày buồn vậy 
                              Ai muốn ngắm trời xanh 
                              Ai muốn xem hoa nở 
                              Hãy vào Vườn Thơ nhanh.


No comments:

Post a Comment

Popular Posts