Friday, 1 March 2013

LẺ BÓNG.


http://a.imdoc.fr/1/divers/couleur-mauve-violet/photo/9507761950/16377829a1a/couleur-mauve-violet-belle-image-img.gif

Sầu giăng muôn lối trải tơ vương
Xa cách từ đây vạn nẻo đường
Phương ấy người đi mang nỗi nhớ
Chốn này kẻ ở gửi niềm thương

Duyên tình ngóng đợi buồn hoen gối
Nợ nghĩa chờ mong xót đoạn trường
Thăm thẳm mịt mùng đời lẻ bóng
Lạnh lòng trăn trở mấy mùa sương

Một thuở mây trời đã vấn vương
Rong chơi khắp nẻo chốn thiên đường
Chia ly cách biệt lòng sầu nhớ
Hạnh ngộ xa rời dạ tiếc thương

Tâm cảm vỡ òa trong nghĩa nhạt
Ý thầm tan loãng giữa tình trường
Đi qua quá khứ cùng năm tháng
Hội tụ về đây với gió sương.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts