Thursday, 2 February 2012

Nén tâm hương


                                Biết anh qua trang Blog,
                                Dường như quen đã lâu.
                                Tâm hồn thi sĩ,
                                                     Một nhân cách
                                Sáng đẹp trong tâm những bạn hiền.

11 tháng giêng Nhâm Thìn
Nhân ngày giỗ anh Trung Việt
HTk9

No comments:

Post a Comment

Popular Posts