Sunday, 12 February 2012

TẠ LỖI

Bầy vẽ làm chi cuộc Đối thơ (?)
Vui chẳng được bao, giờ buồn so.
Thi nhân bức bối, thi nhân bực,
Bằng hữu e dè, bằng hữu lo.
Tưởng rằng như nguyện, như như nguyện,
Nào đâu vơ vẩn, vẩn vơ vơ.
Làng xã thương tình thôi bớt giận,
Xin đừng chấp kẻ vụng đường tơ
14/02/2012
HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts