Thursday, 30 June 2011

Ám ảnh "Hà Nội phố" của Phan Vũ

Comment

Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn Em

Thoảng trong hơi thở...
sương lạnh đêm Thu
...Cọt kẹt...kinh côông...
Đồng hổ cổ,
mờ ảo
phòng tranh
Hà Nội phố,
câu Thơ
chao nghiêng
ký ức,
bâng khuâng...
rơi
giọt..giọt...
thời gian.

Tualinh.07/2011

No comments:

Post a Comment

Popular Posts