Sunday, 12 June 2011

Bốn mắt

     Ảnh minh họa     
                    
                                 Tôi vội vàng quay đi
                                 Khi mắt mình bắt gặp
                                 Vì chưa quen biết gì
                                 Đứng nhìn không tiện thật.

                                 Tôi vội vàng lánh mặt
                                 Khi mắt mình giao nhau
                                 Để rồi ở đằng sau
                                 Lại lo...em đi khuất.

                                 Ôi tình yêu chân thật
                                 Từ nơi nào lớn lên
                                 Để dáng em thân quen
                                 Cứ về trong hoài niệm.

                                 Em ơi! em có biết
                                 Trong ánh nhìn thân thương
                                 Không thể có con đường
                                 Cho lòng anh trốn chạy!
Thu Hà

No comments:

Post a Comment

Popular Posts