Saturday, 4 June 2011

Thơ dịch từ Tiếng Nga (4)

 Ảnh minh họa
Людмила Татьяничева
Tôi đi trốn tình yêu,
Như con tàu bỏ neo,
Như lửa lên xua khói,
Như con đường vó ngựa hằn mệt mỏi.

Nhưng tình yêu theo tôi,
Suốt mấy mùa tuyết rơi,
Qua bao rồi năm tháng,
Và lớn thành: tôi thứ hai.

Tôi sẽ chẳng thể là ai,
Nếu mất anh - anh hỡi!
Như đêm tối không có ngày mai,
Như mỏm neo không con tàu đến ngụ.

Như ngôi nhà vô chủ,
Nếu mất anh, tôi mất cả chính mình!
Thu Hà

No comments:

Post a Comment

Popular Posts