Tuesday, 13 March 2012

CHA ƠI! CON ƠI!

Thương gửi Bé
(K4 - C11)
Cha ơi, cha đừng khóc nữa,
Tim cha đầy ứ lệ rồi.
Cha ơi, xin cha hãy hứa,
Để con yên chốn xa xôi.

Con biết cha yêu con nhất,
Đứa con hiếu thảo trong nhà.
Cho nên từ ngày con mất,
Con càng thấu hiểu tình cha.

                     ------- ***** --------

                                                      Con ơi, mỗi lời con nói,
                                                      Dao đâm xé toạc lòng cha.
                                                      Con ơi, có nghe cha gọi (?)
                                                      Đêm nao mắt cũng nhạt nhòa.

                                                      Con đi, con không về nữa,
                                                      Cha đau tự trái tim này.
                                                      Lá xanh nỡ vội héo úa,
                                                      Lá vàng còn ở trên cây.

                                                     ------- ***** --------

                           Cha ơi, cha đừng khóc nữa
                                         Con ơi, đau đến tột cùng.
                           Cha ơi, xin cha hãy hứa,
                                         Con ơi, nát lòng cha không.
                           Cha ơi, cha đừng khóc nữa,
                                         Con ơi, đau đớn tột cùng.
                                         Con ơi, cha không thể hứa.

                           Cha ơi!...
                                                     Con ơi!...
                                                                              Cha ơi!...
31/10/2002
HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts