Wednesday, 7 March 2012

Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Chúc mừng mồng Tám tháng Ba,
Anh em chúng tớ đi ra đi vào.
Lấy gì cho thật thanh tao.
Là quà tặng bạn.  Làm sao bây giờ?
Nghĩ đi nghĩ lại vẩn vơ!
Đành lòng làm một câu thơ tặng người.
Xuân sang, đông đã tàn rồi.
Tình thơ xin hãy gấp mười ngày qua.
Xin ai trẻ mãi, đừng già
Cho đời đẹp mãi sắc hoa Ân tình.

 (Thân mến tặng các bạn gái Trang thơ)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts