Thursday, 6 September 2012

Và em anh

 
P5-0017


Tôi thích sống như một người nghèo có nhiều tiền (P. Picasso)
  
Gió
gió chơi sang
gió cong lưng thổi hơi dài
bay suốt gom lại tầng mây

Mây
mây chơi rất sang
mây vo tròn ngàn cọng mưa
gội rửa sạch ngọn ngành đá
Đá
đá cũng chơi sang
đá chúc chen với
trúc mai rừng
nhóm giấc mơ của em
Và em
em kiêu sang
em vá trọn tấm ân tình đắt giá
lên lưng mòn áo anh
Và anh
anh cũng dám chơi sang chứ
sợ gì!


*tranh Picasso, Jacqueline with Flowers

No comments:

Post a Comment

Popular Posts