Sunday, 2 September 2012

Tin thời sự


Báo chí đăng trang 4 tin sốt dẻo
Tay tiến sĩ lên núi Yên Tử nhập đồng, làm thơ thiền
Con nít hàng xóm chơi trò thiên đàng, địa ngục hai bên
Lặng lẽ bà ngồi khâu lại vết thương rỉ máu
Lúc con trai chết mất xác ở chiến trường biên giới.
Tôi là con chó cô độc ngồi canh giữ giấc mơ
Kết quả những tháng ngày lầm lũi thám hiểm vô vọng
Nhốt kín tiếng khóc nơi lòng ngực câm
Trước khi bật ti vi xem bản tin thời sự
Ngày chủ nhật mưa
Mở cửa đợi em trở về nhà
Vang trong đầu hồi chuông cứu chuộc . . .

   Nguồn: Lần đầu tiên xuất hiện trên Tạp Chí Da Màu www.damau.org

No comments:

Post a Comment

Popular Posts