Saturday, 29 September 2012

BÀI THƠ TÌNH NGẮN NHẤT

               Khi không ngồi nhớ người dưng,
  Người dưng nào biết người dưng  nhớ mình!
               .....    
                                                  29/9/2012
             HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts