Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, 9 November 2012

Давным-давно 

   Владимир Солоухин
                   
                                                    Давным-давно известно людям,
                                                   Что при разрыве двух людей
                                                   Сильнее тот, кто меньше любит,
                                                    Кто больше любит, тот слабей. 

                          Ai cũng biết, từ xa xưa, rất rõ,
                          Rằng chia ly, tan vỡ giữa hai người
                          Người yêu ít sẽ  luôn mạnh mẽ,
                          Còn yêu nhiều, thì sẽ yếu hơn.

                                                   Но я могу сказать иначе,
                                                   Пройдя сквозь ужас этих дней:
                                                   Кто больше любит, тот богаче,
                                                   Кто меньше любит, тот бедней. 

                          Nhưng tôi muốn kể câu chuyện khác,
                          Trải qua bao ngày tháng hiểm nghèo:
                          Người yêu nhiều, sẽ trở nên giàu,
                          Người yêu ít, sẽ thành nghèo khó.

                                                   Средь ночи злой, средь ночи длинной,
                                                   Вдруг возникает крик в крови:
                                                   О боже, смилуйся над милой,
                                                   Пошли ей капельку любви!

                          Giữa đêm dài, hay qua giông tố,
                          Một tiếng kêu trong máu bỗng vọng về
                          Xin Chúa trời hãy cứu độ, chở che,
                          Người yêu dấu, chút tình si hãy nhận!

                          (Thu Hà dịch)

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts