Monday, 5 November 2012

XEM ẢNH

THI NGUYÊN

Mỗi tấm ảnh
Một đập chắn
chặn dòng chảy thời gian
Ta biết ta có mặt
Nông sâu đến bây giờ.

Mỗi tấm ảnh
Một lá bài
Tháng năm bị đánh tráo.
vì sao những tấm hình màu luôn làm tuổi đời mờ đục.
còn những tấm hình đen trắng luôn làm ký ức ta trong.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts