Tuesday, 27 November 2012

TÂM SỰ GỬI KHÁCH VĂN


Tôi về thưa lại các anh tôi,
"Đông Sầu" lỡ gây chuyện nữa rồi.
Ai cũng mỉm cười: "Em gái ngốc,
Tan mưa, tạnh bão, chỉ mai thôi!"

Tôi vẫn là tôi, chẳng khác xưa,
Hỉ/ Nộ/ Ái/ Ố/ Nặng thân lừa.
Thơ riêng có: chút hay, nhiều dở,
Thiên hạ thương tình, bớt giận chưa {?}

28/11/2012
HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts