Friday, 14 December 2012

BUỒN!.http://gi122.photobucket.com/groups/o279/PDWSKSWSBD/jttkw8.gif

Vạn đường người mãi đi tìm
Chông chênh bước ngã nổi chìm biết đâu?
Cười vui đời ít hơn sầu
Bập bềnh sóng nước thấm sâu nổi buồn

Chùng đêm tay gát rồi buông
Giọng dài giọng vắn ngạn nguồn nổi đau
Thời gian nào hỡi nhiệm màu
Mang ta qua cõi buồn đau kiếp này

Chấm than, chấm hỏi vần xoay
Ðời ơi, sao mãi có hay hỡi đời
Giọt trầm giọt lắng tàn hơi
Cuối cùng cũng chỉ còn lời thơ vương

Xa xôi đời những nẻo đường
Buồn không thể trút dặm trường chung thôi
Chấm than, chấm hỏi muôn đời
Xin thêm chấm hết tàn vơi với buồn!?.Photobucket

No comments:

Post a Comment

Popular Posts