Monday, 3 December 2012

CHỚM ĐÔNG


 
 
Quanh vào lối cũ bến gần sông
Nhẹ tối trời xa cảnh vắng đồng
Mành trắng bóng mây xao động gió

Bước thầm đường phố ngắm chờ đông
Xanh thôi lá úa cây khô ngọn
Giấc muộn hồn xưa mộng não lòng

Cành rũ dáng mơ tình mãi vọng
Nhanh về lệ nhớ nỗi sầu mong
Quanh vào lối cũ bến gần sông

Nhẹ tối trời xa cảnh vắng đồng
Mành trắng dáng mây xao động gió
Bước thầm đường phố ngắm chờ đông.

 


No comments:

Post a Comment

Popular Posts