Monday, 17 December 2012

HIU QUẠNH.
Có một vầng trăng sáng lung linh
Trăng chiếu những đêm tình tự
Ôi trăng tròn như đĩa bánh ngọt!
Cả thế gian thèm rồi say đắm dưới trăng.

Cả đêm nào, trăng lên, em quên ngủ
Vì có anh cùng thức kể chuyện vui
Chuyện xa xôi, tích xưa và bao chuyện
Dưới vòm trăng, em duyên mỉm nụ cười!

Đêm nay, vắng anh, em về nơi gát vắng;
Mình em đếm bước chân, hay đếm bước thời gian?
Trăng lên đã lâu, sao chẳng còn ai ngồi đó?
Thì ra, anh đã đi nên tình mình cũng còn chi?

Vu vơ khóm cây, tiếng nhạc sành ven vách
Làng gió thoáng buồn, lay nhẹ mấy đài hoa
Vì đêm nay vắng anh, cả trời thơ em lạnh
Vì đêm nay vắng anh, trăng hiu quạng giữa lưng trời!.


No comments:

Post a Comment

Popular Posts