Sunday, 16 December 2012

SUY TƯ...!

Bài thơ ghép mãi vẫn chưa xong
Bão táp buồn nghe cuộn cả lòng
Đánh thức ngoài sân sầu lá úa
Thì thầm nức nở chuyện chờ mong

Có phải dòng đời lắm trái ngang
Cho ta ngấn lệ đổ hai hàng
Rơi trên mắt ngọc rồi dừng lại
Liệm chết lòng nghe nỗi nhớ vang

Kẻ ở đầu sông, kẻ cuối sông
Đêm thao thức giấc chẳng còn nồng
Suy tư hạ bút đôi vần ghép
Chẳng biết rằng ai có nhớ khônG

Ta như cánh Nhạn mỏi đường bay
Lạc giữa không gian của tháng ngày
Dõi mắt nhìn mây trời nhuộm xám
Chắc hẳn mai nầy gặp lại nhau…

No comments:

Post a Comment

Popular Posts