Friday, 6 July 2012

BẠC TÌNH

Em  hãy về đi, hãy về đi,
Thôi đừng thương khóc phút chia ly.
Lòng tôi em mở từ ngày ấy,
Giờ xin khép mãi buổi hôm nay.

Tôi đã vì em để những ngày,
Nuốt buồn, nuốt tủi, nuốt chua cay.
Màu sim không kết tà áo cưới,
Chén tình vơi cạn những giọt say.

"Đình bao nhiêu ngói dạ thương mình..."
Chữ yêu còn đậm nét mực xinh.
Em viết cho ai, cho ai nhỉ (?)
Này đây tất cả tập thư tình.

Tôi đi lính được ba năm,
Ở nhà em vội ôm cầm thuyền ai.
Rượu nồng, pháo đỏ, hoa cài,
Giếng lòng em cạn, tôi tiếc hoài tình tôi...
                                1974

HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts