Tuesday, 10 July 2012

Rồng Trung Hoa lột xác hóa con bò


Trần Mạnh Hảo

Rồng Trung Hoa mấy nghìn năm vờn lân giả
Mua vui theo nhịp trống xin tiền
Rồng xưa vừa lột xác
Thành siêu bò điên
Lè lưỡi liếm trái đất
Xù miệng hổ tam bành
*
Biển Đông Việt Nam hòa bình thảo nguyên xanh
Thèm cỏ biển bò chiến tranh liếm xuống
Xóa biên cương theo chủ thuyết độc hành
Mấy nghìn năm cưỡi bò xâm lược
Mười sáu chữ vàng ký với giặc Nguyên Thanh
*
Siêu bò Trung Hoa đói sữa
Đói dầu
Đói lãnh thổ
Đói chư hầu
*
Hỡi con bò xâm lăng phương Bắc
Bán nước xưa nay thành một cái nghề
Con cháu sẽ ghi thêm nhiều Trần Ích Tắc
Ai kẻ mục đồng phương Nam chăn bò thuê ?
Sao người yêu nước biểu tình chống giặc Tầu bị bắt ?

Đại Quốc Quốc 8-7-2012

No comments:

Post a Comment

Popular Posts