Saturday, 14 July 2012

THÁNG BẢY


NGUYỄN CHÂU ÁNH DIỆU 

Chiều nhớ loài hoa vàng như nắng
Tháng bảy bình yên tôi thật vắng
Nhìn ra phố nắng nở hoa trên những thân người


Con đường dài tôi hong tháng bảy
Bổ túc cho nỗi nhớ lên xanh
Tháng bảy như đầm sen lớn
Và màu nắng đàng hoàng vẽ tháng bảy lên tôi

Bỗng đổ về cơn mưa bóng râm
Và sẫm màu nhung nhớ. Và con đường chột dạ
Tôi nhìn vào tháng bẩy thấy trơ vơ.


No comments:

Post a Comment

Popular Posts