Saturday, 14 July 2012

Theo yêu cầu

Thu Hà có ý định dịch lại bài thơ dưới đây. Do trang Blog cá nhân của bạn đang để chế độ khóa nhận xét. Thu đăng bài bên Trang Thơ để bạn vào lấy.

"Я не люблю тебя; страстей""Không, tôi nào nữa yêu em..." (Người dịch: Thuý Toàn)
Я не люблю тебя; страстей
И мук умчался прежний сон;
Но образ твой в душе моей
Всё жив, хотя бессилен он;
Другим предавшися мечтам,
Я всё забыть его не мог;
Так храм оставленный - всё храм,
Кумир поверженный - всё бог!
Không, tôi nào nữa yêu em;
Mộng xưa đau đớn, cuồng điên qua rồi;
Nhưng nơi sâu kín lòng tôi
Hình em vẫn sống tuy vời vợi xa;
Đã say mộng mới thiết tha
Nhưng hình ảnh ấy dễ là đã quên;
Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng,
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ!

No comments:

Post a Comment

Popular Posts