Monday, 16 July 2012

Tưởng nhớ trăng thơ Hàn Mặc Tử

NHÀNH HOA VIẾNG
    HÀN  MẶC TỬ
                      

Nhiều lần qua Quy hòa
Chỉ trên đường công tác
Tôi vẫn nghe biển hát
Vẫn nhớ trăng thơ Hàn .

Tôi yêu ánh trăng tan
Trên mặt hồ đầy gió
Yêu vầng trăng bỡ ngỡ
Thẹn thùng sau hàng dương

Và yêu nắng chang chang
Trên một dòng sông trắng
Nơi chị tôi gánh nặng
Cuộc đời cùng thương em .

Qua bao cuộc lãng quên
Có một nhành hoa nhỏ
Gọi tên giờ nghe lạ
Hoa : XIN ĐỪNG QUÊN TÔI .

 Ngày 11 tháng 7 năm 2012
            HOÀNG  GIANG

No comments:

Post a Comment

Popular Posts