Monday, 2 July 2012

Vu vơ

Thu Hà


Vu vơ lúc tuổi mười lăm
Em mơ hái cả vầng trăng đem về.
Vu vơ lúc tuổi cặp kê
Em vừa nhặt ánh trăng thề đầu non.
.....

Vu vơ lúc đã một con
Em mua hộp sữa, mơ còn tiền tiêu!
.....

Vu vơ lúc tuổi xế chiều
Lại mơ trăng sáng, lại yêu...chú cười!

(Hề, hề: Chú cười là chú cuội!)

Bài đăng lần đầu trên Blog cá nhân của Thu Hà

No comments:

Post a Comment

Popular Posts