Sunday, 1 July 2012

Sao em chẳng ở nhà đợi chị


 Nguyễn Châu Ánh Diệu

Sao em chẳng ở nhà đợi chị về, Quýt của chị
đợi chị về ào vào lòng chị.

Sao em chẳng ở nhà đợi chị về
đợi chị về liếm lên má chị
Bao yêu thương thể hiện thế nào đây?


Sao em chẳng ở nhà đợi chị về
chị chỉ đi một lát thôi mà
em ra ngoài đường ngóng làm chi
để đến nỗi rơi vào tay kẻ xấu
Chúng hại em mất thôi!

Chị đã về, chẳng thấy em tíu tít đón chị,
Chẳng thấy em nhảy thật cao để được bế, được đu đưa
Em ở đâu, Quýt của chị, em ở đâu rồi.
Chị biết tìm em ở đâu?

Sao em chẳng ở nhà đợi chị về
Chị đi rồi chị lại về
đợi chị về, cuống quýt chồm lên người chị
đợi chị về, chị bắt rận cho em.

Sao em chẳng ở nhà đợi chị về?
 


No comments:

Post a Comment

Popular Posts