Tuesday, 22 May 2012

Đáp ô tô về miền Trung


Cúc Phương qua đi như cơn gió
những cây xà cừ ăn cả núi đồi

Thằng bé nhà tôi kéo tay tôi chỉ về phía một đường cong
Nó bảo: - Một ngọn núi đang chìa ra!

Ao hồ và những cây cọ định cư vẻ đẹp
trong bức tranh chưa vẽ của tôi.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts