Tuesday, 22 May 2012

Hai bài thơ của Thi Nguyên


1/NƯỚC CHẢY
Mưa thấm đất
mây không kịp in bóng
Nước đủ nặng ,đủ nhẹ
để đi xa nhất trong sự chảy đến kiệt cùng
Chúng ta chảy như nước để đến cái chết.

2/LỜI QUA ĐƯỜNG
Tôi
đèn đường
chờ một góc phố
Mặt biến thành địa đồ cái nhìn
Đứng cúi đầu.
Dưới chân mọc những cỏ
Đêm mở
Bật bí mật ngầm trong thép
Người ta bảo tôi sáng
Lập tức tôi thấy mình phai.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts