Thursday, 24 May 2012

Ý nghĩ không qui mô

Nguyễn Châu Ánh Diệu 
 
Nếu đêm qua không quá tối
và những con đường thật gần
tôi sẽ lang thang dọc ý nghĩ
qui mô cảm xúc đêm.

Sáng nay trong mầu men mới
tôi sử dụng nó giống như nó được
ánh lửa bập bùng đi theo thời gian vui nhộn
màu xanh ngẫu nhiên như những gì tôi nghĩ
gốm hoàng đạo xúc động mệt mỏi tôi.
.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts