Monday, 20 August 2012

Này người tình đáng yêu của em


Nguyễn Châu Ánh Diệu

Này người tình đáng yêu của em!
Người có là vầng mặt trời trong em không nhỉ?
Khi em vuốt ve nỗi buồn của người
Bằng cái nhìn chua và mặn.
Cháo hến thơm và ngon người nhỉ?


Những bó hoa tươi và những nụ cười buồn
Những nụ hoa nước mắt
Người đứng đó nhìn theo và thở dài làm chi, hỡi người
Này người tình đáng yêu của em!

Tình yêu của em như tía tô, như rau răm,
Thơm nồi cháo hến
Tình yêu của em như lời ru của người
Cho em là đêm
Em non trưa và em như rèm
Nỗi buồn của người ngả bóng sang em.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts