Tuesday, 14 August 2012

Ngón tay gió xanh

(cho K.)
 
Gió gãi vào lưng đêm
Để lại vết hằn vô sắc
Xước lạnh nỗi mình cô đơn Ngón tay gió
Xanh rung lá dừa
Gãi giữa trời đêm
Xào xạc
Để lại vết hằn ngơ ngác
Trên nỗi cô độc tôi

Hàng mi không khép
Đôi mắt mở trừng đăm đăm qua ô cửa
Cái nhìn thinh lặng hư không
Chìm xanh bóng gió
Mơn nhẹ khe thầm lặng
Bùng dậy điên mê
Ngón tay gió xanh khơi mạch nguồn sâu kín
Chảy khẽ khàng/uẩn ức
Cơn khát nhớ người tình
Bên ngoài ô cửa gió gãi mạnh vào đêm
Tôi gãi mạnh vào tôi
Ướt át . . .

Ngón tay gió xanh
Ôi ngón tay gió xanh
Trong đêm hoang
Xuyên thẳng
Vùng tối/sáng


No comments:

Post a Comment

Popular Posts