Tuesday, 7 August 2012

Vô đề

                       (Gửi H.T.H.)

                                Hà Nội vào tiết Lập Thu,
                                Mưa giăng phố nhỏ, trời u u sầu.
                                Hạ trắng nào đã tàn đâu,
                                Sao Thu vàng lại vội mau giao mùa (?)
                                Thương người xưa, tiếc tình xưa,
                                Câu thơ khôn tải cho vừa nỗi đau!
                                                          07/8/2012
                                HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts