Friday, 10 August 2012

Sang bớt qua đây


sang bớt qua đây
buồn giùm cho một ít
em liêu xiêu cũng đã duyên rồi

sang bớt qua đây
một ít chiều mưa miết
em sầu nên phố đã thành thu


ừ thì
buồn ấy không nói được
ừ thì
buồn ấy khôn chia được
chỉ có chung nhau một trời mưa
mà khôn che được nhau rồi

sang bớt qua đây
một ít hờn trong mắt
xanh rờn ngọn tóc chẳng buồn thu

sang bớt qua đây
một ít đêm dằng dặc
uống giùm chén rượu để ngơi say

ừ thì
đêm vắng khôn vai tựa
ừ thì
tay mỏi khôn tay cầm
chỉ có chung nhau đêm mịt mùng
nghiêng lòng rụng xuống rưng rưng

 Theo Da màu

No comments:

Post a Comment

Popular Posts