Monday, 6 August 2012

THẤY NÓ RUNNGUYỄN CHÂU ÁNH DIỆU

Mấy ngày vắng tôi
Mà chú mèo con bỏ ăn
Đi tìm tôi.

Nó gọi tôi
đến nỗi đôi mắt mơ màng như mùa đông của nó
gầy đi một nửa.


Tôi trở về
Nó mừng,
vươn đôi chân nhung huyền bám vào vai tôi
dụi đầu vào cổ tôi
và thơm lên má tôi.

Tôi cảm động vuốt ve sự thân tình của nó
thấy nó run.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts