Sunday, 27 November 2011

CHẲNG LÀM TRAI

Mạnh mẽ, hào hoa ấy phận trai
Nhưng em muốn giữ mãi hình hài
Đón nhận tình yêu từ phái mạnh
Dẫu đổi ngàn vàng chẳng làm trai.

                          Tháng 8 năm 2004
                               BẠCH LIÊN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts