Tuesday, 22 November 2011

Tự khúc

by Nguyễn Nhật Ánh


Mùa xuân có gì ?
- Có hoa vàng ngoài kia mấy độ
Có trong ta một chiều cả gió .

Kỷ niệm có gì ?
- Có sợi tơ mỏng mảnh lên trời
Có mắt em nhòa lệ thảnh thơi

Tình yêu có gì ?
- Có hai người ở bên cửa sổ
Một người đứng yên một người đổi chỗ

Thời gian có gì ?
- Bên này bức tường đôi mắt nhăn nheo
Bên kia bức tường dây trường xuân leo ...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts