Saturday, 26 November 2011

Con cua

by Hồ Xuân Hýõng


Em có mai xanh, có yếm vàng,
Ba quân khiêng kiệu, kiệu nghêng ngang.
Xin theo ông Khổng về Ðông Lỗ,
Học thói Bàn Canh nấu chín Thang.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts