Tuesday, 22 November 2011

Ngày xưa

by Nguyễn Nhật Ánh


Ai về qua chỗ người thương
Đứng giùm tôi
Trước cổng trường ngày xưa
Ướt giùm tôi
Chút trời mưa
Để nghe trên tóc
Hương vừa bay đi...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts