Tuesday, 22 November 2011

Điêu huyền

by Lưu Trọng Lư


Những điệu huyền bay, lạc khắp thôn,
Từng nhà, đây đó hẹn nhau buồn,
Có cô dâu mới nhìn sông nước
Sực nhớ quê nhà giọt lệ tuôn.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts