Saturday, 26 November 2011

Quả Mít

by Hồ Xuân Hương


Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì, múi nó dầy
Quân tử có thương thì đóng cọc,
Xin đừng mân mó, nhựa ra taỵ

No comments:

Post a Comment

Popular Posts