Tuesday, 22 November 2011

Thơ Sầu rụng

by Lưu Trọng Lư


Vừng trăng từ độ lên ngôi .
Năm năm bền cũ em ngồi quay tơ .
Để tóc vướng vần thơ sầu rụng,
Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo .

Năm năm tiếng luạ xe đều ...
Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây.

Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay,
mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông.
Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng,
thời gian lặng rót một dòng buồn tênh.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts