Saturday, 26 November 2011

Mời ăn trầu

by Hồ Xuân Hương


Quả cau, nho nhỏ, miếng trầu ôi,
Này của Xuân Hương đã quệt rồi.
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts